شرکت دانش بنیان ماشین های هوشمند ایرانیان

آلبوم عکس

عکس هایی از : نمونه کارها - عکس های حضور در جشنواره ها - دستگاه های نصب شده - سینی های کشت نشاء - بوم آبیاری سقفی - حمل دستگاه

 • بازدید نایب رئیس محترم مجلس و استاندارمحترم استان قزوین در نمایشگاه علم تا عمل
 • بازدید نایب رئیس محترم مجلس و استاندارمحترم استان قزوین در نمایشگاه علم تا عمل
 • جشنواره خوارزمی
 • نمایشگاه کشاورزی شیراز 92
 • بازدید فرماندار محترم قزوین در نمایشگاه علم تا عمل
 • صفحه کنترل دستگاه
 • صفحه نمایش کاملا فارسی
 • دستگاه در حال نشاء کاری
 • حمل دومین و سومین دستگاه جناب آقای حمید گندم کار
 • حمل دستگاه به شهرستان های مختلف
 • حمل دستگاه به شهرستان های مختلف
 • حمل نشا از گلخانه در سبدهای مخصوص به مزارع
 • نصب دستگاه
 • نصب دستگاه در گلخانه جناب آقای کریم زاده شرکت به چینان فردوس ، آبیک
 • نصب دستگاه در شرکت به چینان فردوس
 • نصب دستگاه در شهرستان دزفول گلخانه جناب آقای عصاره
 • نصب سومین دستگاه آقای گندم کار، هشتگرد
 • نصب دستگاه در گلخانه جناب آقای دکتر یداللهی ، قزوین
 • نصب دستگاه در گلخانه آقای دهقان ، هشتگرد
 • نشاء
 • نشاء
 • بوم آبیاری سقفی
 • بوم آبیاری سقفی
 • بوم آبیاری سقفی
 • بوم آبیاری سقفی

فیلم معرفی دستگاه


آدرس :

شماره همراه
امیرخانی : 09121815390
قضائی : 09121812198
شرکت ماهان
قزوین ، خیابان خیام
بن بست طوس ، پلاک 107
تلفن : 32236206 - 028
فکس : 32236210 - 028